Bevezetés

Mi, a MultiFit Tiernahrungs GmbH, mint az online ajánlat üzemeltetői, felelősek vagyunk az online ajánlat felhasználói tekintetében a személyes adataik feldolgozásáért. Elérhetőségeink megtalálhatók az online ajánlat impresszumában, a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos kérdésekkel foglalkozó kapcsolattartó személyek a jelen adatvédelmi nyilatkozatban közvetlenül szerepelnek.

Nagyon komolyan vesszük a magánélet és a személyes adatok védelmét. Személyes adatainak összegyűjtése, tárolása és felhasználása kizárólag az adatvédelmi nyilatkozat és az alkalmazandó adatvédelmi előírások, különösen az európai általános adatvédelmi rendelet (DSGVO) és a nemzeti adatvédelmi előírások tartalma szerint történik.

A jelen adatvédelmi nyilatkozattal szeretnénk tájékoztatni Önt, hogy milyen mértékben és milyen célból történik az online ajánlat használatával kapcsolatos személyes adatok feldolgozása.
Személyes adatok

A személyes adatok azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó adatok. Ez magában foglalja az Ön személyazonosságára vonatkozó összes információt, például nevét, e-mail-címét vagy postacímét. Azonban az olyan információk, amelyek nem kapcsolhatók a személyazonosságához (például statisztikai adatok, az online ajánlat felhasználóinak körülbelüli száma), nem tekinthetők személyazonosításra alkalmasnak.

Az online ajánlatunkat alapvetően a személyazonossága közzététele nélkül és a személyes adatok megadása nélkül is felhasználhatja. Az online ajánlat meglátogatásával csak általános információkat rögzítünk. Bizonyos felajánlott szolgáltatásokhoz azonban személyes adatokat gyűjtünk Öntől. Ezeket az adatokat ezután kizárólag az online ajánlat igénybevétele céljából feldolgozzuk, főleg a kívánt információk biztosításához. A személyes adatok gyűjtésekor csak azokat az adatokat kell megadni, amelyek kötelezően szükségesek. Ezenkívül további adatok megadása is lehetséges, amelyek önkéntes információk. Azonban mindig felhívjuk a figyelmét arra, hogy a mezők kötelezőek vagy önkéntesek. A konkrét részletekről az adatvédelmi nyilatkozat vonatkozó részében tájékoztatjuk.

Az online ajánlatunk használatával kapcsolatban nincs a személyes adatain alapuló automatizált döntéshozatali folyamat.

Személyes adatok feldolgozása

Adatait az Európai Unió speciálisan védett szerverein tároljuk. Ezeket technikai és szervezési intézkedések védik az adatok elvesztése, megsemmisítése, hozzáférése, módosítása vagy jogosulatlan személyek általi terjesztése ellen. Az adatokhoz való hozzáférés csak néhány jogosult személy számára lehetséges. Ők felelnek a szerverek műszaki, kereskedelmi vagy szerkesztői támogatásáért. A rendszeres ellenőrzések ellenére a veszélyek elleni teljes védelem nem lehetséges.

Személyes adatait titkosítjuk és az interneten továbbítjuk. TLS (Transport Layer Security) titkosítást használunk az adatátvitelhez.
A személyes adatok harmadik félnek történő átadása

Személyes adatait alapvetően kizárólag a kívánt szolgáltatások nyújtásához használjuk fel. Amennyiben a szolgáltatásnyújtás keretében külső szolgáltatókat alkalmazunk, az adatokhoz való hozzáférésük kizárólag szolgáltatásnyújtás céljából történik. Műszaki és szervezeti intézkedések révén biztosítjuk az adatvédelmi szabályoknak való megfelelést, és erre külső szolgáltatóinkat is kötelezzük.

Ezenkívül nem adjuk tovább az adatokat harmadik félnek az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül, különösen hirdetési célokra nem. Személyes adatait kizárólag akkor adjuk tovább, ha az adatátvitelhez Ön személyesen hozzájárult, vagy erre törvényi rendelkezések és/vagy hivatalos vagy bírósági végzések miatt jogosultak vagy kötelesek vagyunk. Ez különösen büntetőeljárási célokra, a szellemi tulajdonjogok biztonságára vagy érvényesítésére vonatkozó információszolgáltatás.

Az adatfeldolgozás jogalapjai

Amennyiben hozzájárulunk a személyes adatok feldolgozásához, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szolgál az adatfeldolgozás jogalapjaként.

Amennyiben az Ön személyes adatait feldolgozzuk, mert ez szükséges egy szerződés teljesítéséhez vagy egy szerződéses kapcsolat összefüggésében, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szolgál a az adatfeldolgozás jogalapjaként.

Amennyiben a személyes adatait törvényi kötelezettség teljesítése érdekében dolgozzuk fel, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szolgál az adatfeldolgozás jogalapjaként.

Az adatfeldolgozás jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja lesz, ha a személyes adatok feldolgozása a cégünk vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek védelméhez szükséges, és az Ön érdekei, alapvető jogai és alapvető szabadságjogai nem igénylik személyes adatainak védelmét.

Az adatvédelmi nyilatkozat részeként mindig rámutatunk arra a jogalapra, amelyre a személyes adatok feldolgozását alapozzuk.

Az adatok törlése és a tárolás időtartama

Ha a tárolás célja megszűnik, mindig töröljük vagy zároljuk a személyes adatait. Azonban tárolás ezentúl is folytatódhat, ha azt ránk érvényes a jogszabályi követelmények előírják, például a törvényes megőrzési és dokumentációs kötelezettségek tekintetében. Ilyen esetekben vonatkozó előírások lejárata után töröljük vagy zároljuk a személyes adatait.

Online ajánlatunk használata
Információk a számítógépéről

Minden alkalommal, amikor online szolgáltatásainkhoz hozzáfér, a regisztrációjától függetlenül a számítógépéről a következő adatokat gyűjtjük: a számítógép IP-címe, a böngészőjének lekérdezése és a kérés időpontja. Ezenkívül a továbbított adatok státuszát és mennyiségét e kérelem részeként rögzítjük. A használt böngészőről és a számítógép operációs rendszeréről is gyűjtünk termék- és verzióadatokat. Nyomon követjük, milyen weboldalról történ az online ajánlathoz való hozzáférés. A számítógép IP-címét 7 napig tároljuk, majd töröljük.

Ezeket az adatokat az online ajánlat üzemeltetéséhez használjuk fel, különösen a hibák felderítése és kiküszöbölése, az online ajánlat felhasználásának meghatározása, valamint a kiigazítások vagy fejlesztések elvégzése érdekében. E célból az adatfeldolgozás tekintetében jogos érdekünk a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint jön létre, ami feldolgozás jogi alapját biztosítja.

Ezeket az adatokat az online ajánlat üzemeltetéséhez használjuk fel, különösen a hibák felderítése és kiküszöbölése, az online ajánlat felhasználásának meghatározása, valamint a kiigazítások vagy fejlesztések elvégzése érdekében. E célból az adatfeldolgozás tekintetében jogos érdekünk a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint jön létre, ami feldolgozás jogi alapját biztosítja.
Sütik használata

Az online ajánlatunknál - mint sok más weboldal is - a sütiket használunk. A sütik kicsi szövegfájlok, amelyeket a számítógép tárol, és amelyek bizonyos beállításokat és adatokat tartalmaznak az online ajánlattal a böngészőjén keresztüli adatcseréhez. A süti általában tartalmazza azt a doménnevet, ahonnan a sütifájlt elküldték, valamint a süti korát és egy alfanumerikus azonosítót.

A sütik lehetővé teszik számunkra, hogy felismerjük a számítógépét, és azonnal rendelkezésre bocsássuk az előzetes beállításokat. A sütik segítenek nekünk abban, hogy az online ajánlatot javításuk, továbbá jobb és nagyobb mértékben személyre szabott szolgáltatást kínáljunk Önnek. Az adatfeldolgozás tekintetében jogos érdekünk ezúttal is GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint jön létre.

Az általunk használt sütik az úgynevezett munkamenetsütik, amelyek automatikusan törlődnek a böngésző munkamenetének befejezése után. Előfordulhat, hogy hosszabb tárolási idővel rendelkező sütiket is használunk, így az előzetes beállítások és preferenciák figyelembe vétele a következő online ajánlatunkra is kiterjed.

A legtöbb böngésző a beállítása alapján automatikusan letiltja a sütiket. Ugyanakkor letilthatja a sütik tárolását vagy beállíthatja a böngészőjét úgy, hogy értesítse Önt a sütik elküldésekor. A már elmentett sütiket manuálisan is törölheti a böngésző beállításain keresztül. Vegye figyelembe, hogy ha megtagadja a sütik tárolását vagy a szükséges sütiket törli, online ajánlatunkat csak korlátozottan vagy egyáltalán nem fogja tudni használni.
Technológiailag szükséges sütik

 

Technológiailag szükséges sütik

Bizonyos sütik technológiailag szükségesek ahhoz, hogy az online ajánlatunk használatát az Ön számára lehetővé tegyük. E sütik segítségével összegyűjtjük és tároljuk a következő adatokat:

- Nyelvi beállítások

- A megrendelőlap tartalma (ingyenes mintapéldány)


A sütik lehetővé teszik számunkra, hogy felismerjük a számítógépét, és adott esetben az előzetes beállításokat rendelkezésre bocsássuk. A sütik segítenek az online ajánlat javításában, és abban, hogy jobb és felhasználóbarátabb szolgáltatást kínáljunk Önnek. A sütik használatához az online ajánlataink felhasználását is leegyszerűsítik. Néhány funkció csak a sütik használatával biztosítható. Ez vonatkozik a keresésre, a kapcsolatfelvételi űrlapra, a hírlevél feliratkozási űrlapjára, a regisztrációs űrlapra, a nyereményjátékok űrlapjára, a jelentkezési lapra, megrendelésekre, az ügyfélfiókra és a bevásárlókocsira. Ebből következik a jogos érdekünk, aminél az adatfeldolgozáshoz való a jogi alapunk a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerint jön létre.

Analitikai sütik

Ezenkívül honlapunkon olyan sütiket is használunk, amelyek lehetővé teszik a felhasználói viselkedés elemzését, az úgynevezett analitikai sütiket. A sütik segítségével összegyűjtött adatokat álnevesítjük, így az adatoknak az adott felhasználóhoz való hozzárendelése már nem lehetséges.

Analitikai sütiket használunk online ajánlataink és tartalmuk minőségének javítására és optimalizálására, valamint az online ajánlat hatósugarának és fellelhetőségének felülvizsgálatára és javítására. Ugyanakkor ezek a célok igazolják a feldolgozás jogalapjának a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdekét.

A fent említett célok felhasználói viselkedésének elemzéséhez a következő programokat használjuk, amelyek a leírtak szerint szintén használnak sütiket.

Adobe Analytics

A Google Analytics használata mellett az Adobe Analyticset is alkalmazzuk. Az adatokat ugyanolyan terjedelemben tároljuk, mint a Google Analytics. Ennek során a felhasználási magatartásra vonatkozó adatok – többek között az eredetet és az oldalfelhívásokat – tároljuk. Továbbá az ilyen adatok, például, a nem, a születési év vagy a postai irányítószám névtelen formában kerül gyűjtésre, anélkül, hogy Ön személyként visszakövethető lenne. Az adatok személyes adatokkal (név vagy cím) történő kombinálása nem lehetséges. Továbbá, az IP-címét nem az Adobe Systems dolgozza fel, hanem csak rövidített formában tárolja. Az összegyűjtött információkat az Adobe Systems az Európai Unión belül tárolja. A weboldal használatával Ön hozzájárul az adatok gyűjtéséhez és az Önről kért adatok tárolásához, amelyeket az Adobe Systems a fenti módon és célok eléréséig tárol.

Az Adobe Systems adatvédelmével és az adatvédelmi irányelvekkel kapcsolatos további információiért látogasson el a http://www.adobe.com/privacy.html weboldalra. Jogában áll kifogást emelni a felhasználási adatok gyűjtéséért és az ilyen jellegű álnevesített felhasználói profilok létrehozásával szemben (kizárás). Az ellentmondását az Adobe opt-out (kizárási) webhelyén teheti meg. A sütik működéséről és az Adobe Analytics opt-out beállításáról a következő linken talál információkat: http://www.adobe.com/hu/privacy/opt-out.html

Az Adobe Analytics használatát 2013-ban a bajor LDA ellenőrizte. Az ellenőrzés eredményeit – az adatvédelemnek megfelelő alkalmazási lehetőséget a vizsgálati jelentésben megerősítették – a Bay LDA jelentése itt található: https://www.lda.bayern.de/media/info_adobe_analytics.pdf

Az a véleményünk, hogy a meghozott védelmi intézkedéseknek (az anonimizálásnak és az ellentmondás lehetőségének) köszönhetően az online ajánlatunk optimalizálására az adatfeldolgozás a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint a jogos érdekeinket szolgálja.

Az Adobe Target használata

Az Adobe Target adatainak tárolása analóg, ugyanazok a feltételek érvényesek, mint az Adobe Analytics esetében (azonban a tárolt adatok mennyisége lényegesen kisebb).

Célközönség új meghatározása és remarketing

A célközönség új meghatározása vagy a remarketing olyan technológiákra vonatkozik, amelyeknél korábban egy adott internetoldal meglátogatása után, a távozást követően még megfelelő hirdetést kapcsol be. Ebből a célból szükséges, hogy az internetfelhasználókat a saját weboldalon keresztül felismerjük, ennek érdekében az érintett szolgáltatók sütijeit használjuk fel. Ezenkívül figyelembe vesszük a korábbi használati magatartást is. Például, ha egy felhasználó bizonyos termékeket néz meg, később ezeket vagy hasonló termékeket más hirdetésként megjelenítheti. Ez a személyre szabott reklám, amely megfelel az egyes felhasználók igényeinek. A személyre szabott hirdetéshez nem szükséges, hogy az ismételt felismerés folytán a felhasználót azonosítsuk. A célközönség új meghatározásához vagy a remarketinghez használt adatokat ezért nem vonjuk össze más adatokkal.

Olyan technológiákat használunk, amelyek hirdetéseket jelenítenek meg az interneten. A hirdetések megjelenítéséhez harmadik fél szolgáltatókra támaszkodunk. Az egyes szolgáltatóknál többet tudhat meg az adatfeldolgozás típusáról és terjedelméről, valamint szolgáltatónként külön dönthet arról, hogy nem ért egyet az adott technológia alkalmazásával. Amíg a technológia a sütik használatán alapul, akkor is törölheti a megfelelő sütiket, vagy kikapcsolhatja a sütik tárolását.

QDivision                adatvédelmi nyilatkozat                             kizárás

Google                     adatvédelmi nyilatkozat                              kizárás

Facebook                adatvédelmi nyilatkozat                             kizárás

Adobe                      adatvédelmi nyilatkozat                             kizárás

A reklámok bekapcsolása és a reklám sikerességének ellenőrzése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti adatfeldolgozásra való jogos érdekünk.

Rendeléslebonyolítás

A megrendeléskor megadott személyes adatait csak a vállalaton és a kapcsolt vállalatainkon belül használjuk, valamint a megrendelések feldolgozásával megbízott vállalatok használják.

Tárolás és adattovábbítás a rendeléseknél

A megrendelés feldolgozásánál különböző vállalatokkal dolgozunk, amelyek felelősek a fizetésfeldolgozásért és a logisztikáért. Biztosítjuk, hogy a partnereink is betartsák az adatvédelmi jogi előírásokat. Ez alapján adjuk át a címadatait (név és cím) az adott szállítmányozónak, amely a megrendelt termékeket Önnek kiszállítja. Ennek jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja. A személyes adatok feldolgozása a szerződés teljesítéséhez szükséges.

A rendelési folyamat után e-mail-címét elküldjük a rendelésfeldolgozónknak az Episerver GmbH-nak (Wallstraße 16, 10179 Berlin), amely a nevünkben termékértékelés céljából e-mailt küld Önnek.

Az adatokat a szerződés teljesítéséhez szükséges ideig tároljuk. Ezenkívül ezeket az adatokat a szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez és a törvényes időszak kereskedelmi és adójogi megőrzési időtartamoknak megfelelően tároljuk. Ez a megőrzési időszak általában 10 év az adott naptári év végéig.

 

 

Nyereményjátékok

Nyereményjátékban való részvétel esetén lekérdezzük a személyes adatait, például az e-mail-címét vagy telefonszámát. Ezen információk megadása kötelező, hogy a nyeremény esetén értesítsük Önt. A nyereményjáték regisztrálásának részeként a hozzájárulását kérjük a személyes adatainak a feldolgozásához. Az adatfeldolgozás jogalapja tehát a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének 1. o. 1. sor a) pontja.
A velünk való kommunikáció

Számos módon léphet kapcsolatba velünk, többek között az online ajánlatunkhoz kapcsolódó kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül.

Kapcsolatfelvételi űrlap

Amennyiben az online ajánlatunkban szeretné használni a kapcsolatfelvételi űrlapot, a kapcsolatfelvételi űrlapunkon megadott személyes adatokat rögzítjük, különösen a nevet és az  e-mail-címet. Ezenkívül tároljuk az IP-címet, valamint a lekérdezés dátumát és idejét. A kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül továbbított adatokat kizárólag arra a célra használjuk fel, hogy a kérdéseire vagy kérésére válaszoljunk.

Ön eldöntheti, hogy mely információkat küldi el nekünk a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül. Az adatok feldolgozásának jogalapja az Ön hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban.

Miután az ügyet feldolgoztuk, az adatokat elsősorban a lekérdezésekhez tároljuk. Az adatok törlése bármikor igényelhető, különben a törlés az ügy teljes befejezése után történhet; a jogi tárolási kötelezettségek érintetlenek maradnak.

Közösségi média

Az online ajánlatunkban megtalálja a Facebook és az Instagram közösségi hálózatokra mutató hivatkozásokat, a Xing karrierhálózatot és a YouTube-ot is. A hivatkozásokat a szolgáltató megfelelő logója jelzi.

A hivatkozásokra kattintva megnyílik a megfelelő közösségi médiaoldal, amelyekre ez az adatvédelmi nyilatkozat nem érvényes. Az alkalmazandó rendelkezésekkel kapcsolatban kérjük, olvassa el az egyes szolgáltatók vonatkozó adatvédelmi nyilatkozatait. Ezeket a következő hivatkozásokon találja:

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Semmilyen személyes adatot nem továbbítunk a szolgáltatóknak, mielőtt megnyitná az adott hivatkozást. A hivatkozott oldal hívása egyidejűleg az adott szolgáltatók adatfeldolgozásának az alapja.

Az Ön jogai és kapcsolat

Nagy jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy a személyes adatai feldolgozását a lehető legátláthatóbb módon magyarázzuk el és a jogairól tájékoztassuk. Ha több információt szeretne kérni, vagy szeretné gyakorolni azokat a jogokat, amelyekre jogosult, akkor bármikor felveheti velünk a kapcsolatot, hogy a kéréséről gondoskodni tudjunk.

Az érintettek jogai.

A személyes adatai feldolgozását érintően széles körű jogokkal rendelkezik. Mindenekelőtt átfogó hozzáférési joggal rendelkezik, és szükség esetén kérheti a személyes adatok javítását és/vagy törlését vagy zárolását. Kérheti a feldolgozás korlátozását is, és jogosult ellentmondani. A megadott személyes adatok tekintetében joga van az adatok hordozhatóságához.

Ha bármelyik jogával élni szeretne és/vagy további információt kér, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz. Alternatív megoldásként felveheti a kapcsolatot az adatvédelmi biztossal.
A hozzájárulás visszavonása és ellentmondás

A hozzájárulás a megadás után jövőbeli hatállyal bármikor szabadon visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az engedélyezés alapján végzett feldolgozás jogszerűségét a visszavonásig. Az ehhez szükséges kapcsolattartók az ügyfélszolgálatunk és az adatvédelmi biztos.

Ha személyes adatai feldolgozása nem hozzájáruláson alapul, hanem egy más jogalapon, akkor kifogást emelhet az adatfeldolgozás ellen. Ellentmondása az adatfeldolgozás felülvizsgálatához és szükség esetén megszüntetéséhez vezet. A felülvizsgálat eredményeiről tájékoztatni fogják és az adatfeldolgozást illetően – az adatfeldolgozás folytatásáig – tájékoztatást kapunk arról, hogy miért lett adatfeldolgozás engedélyezve.

Adatvédelmi biztos és kapcsolat

Olyan külső adatvédelmi biztost neveztünk ki, aki támogat minket adatvédelmi ügyekben, és akivel közvetlenül is kapcsolatba léphet. A személyes adatok kezelésével vagy az adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatos további információkért kérjük, forduljon adatvédelmi biztoshoz és csapatához:

RA Dr. Sebastian Meyer, LL.M.
c/o BRANDI Rechtsanwälte
Adenauerplatz 1, 33602 Bielefeld
Telefon: 0521 / 96535-812
E-mail: privacy@fressnapf.com

Ha személyesen szeretne e-mailben felvenni a kapcsolatot az adatvédelmi biztossal, a sebastian.meyer@brandi.net címen is elérheti.

Panaszok

Ha Ön úgy véli, hogy a személyes adatainak feldolgozása nem felel meg ennek az adatvédelmi irányelvnek vagy az alkalmazandó adatvédelmi irányelveknek, panaszaival az adatvédelmi biztoshoz fordulhat. Az adatvédelmi biztos ezután megvizsgálja az ügyet, és tájékoztatja Önt a vizsgálat eredményeiről. Ezenkívül fellebbezési joga is van a felügyeleti hatóságnál.
További információk és változtatások.

Hivatkozások más weboldalakra

Online ajánlatunk más weboldalakra mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Ezeket a hivatkozásokat általában így is jelöljük. Nincs hatással arra, hogy a kapcsolódó webhelyek milyen mértékben felelnek meg az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak. Ezért javasoljuk, hogy más weboldalak esetében is tájékozódjon a vonatkozó adatvédelmi nyilatkozatokról.

Az adatvédelmi nyilatkozat módosításai

Az adatvédelmi nyilatkozat aktuális állapotát az alábbi dátum jelzi (lent). Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor megváltoztassuk az adatvédelmi nyilatkozatot. Változás következik be, különösen az online ajánlat technikai kiigazítása vagy az adatvédelmi jogi előírások megváltoztatása esetén. Az adatvédelmi nyilatkozat jelenlegi verziója mindig elérhető az online ajánlaton keresztül. Javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizze az adatvédelmi nyilatkozat módosításait.

Az adatvédelmi nyilatkozat aktuális állapota: 2018. május