Operatør

MultiFit Tiernahrungs GmbH
Westpreußenstraße 32-38
D-47809 Krefeld
Virksomhedens hovedkontor: Krefeld
Direktører Heiko Bücker, Dr. Hans-Jörg Gidlewitz, Jochen Huppert, Dr. Johannes Steegmann
Byretten i Krefeld HRB 5030
Momsnummer iht. §27 a i den tyske momslov: DE186565937

 

Kontakt:

Tlf. for Tyskland +49 (0) 02151-4115760
(mandag til fredag, fra kl. 08:00 - 19:00, gratis fra tysk fastnet via tysk mobilnetværk)
E-mail: info@fressnapf.de 

 

Ansvarsfraskrivelse

Ansvar for indhold:

Indholdet på vores sider er blevet udarbejdet med den største omhu. Vi kan dog ikke påtage os noget ansvar for rigtigheden, fuldstændigheden og aktualiteten af indholdet. Som tjenesteudbyder er vi iht. § 7 afs.1 TMG (tysk lov om telemedier), ansvarlige for eget indhold på disse sider. I henhold til §§ 8 til 10 TMG er vi som tjenesteudbyder dog ikke forpligtet til at overvåge fremsendte eller lagrede fremmede oplysninger eller at efterforske forhold, der henviser til en ulovlig aktivitet. Forpligtelser til at fjerne eller til spærring af brugen af informationer ifølge de generelle love berøres ikke heraf. Et ansvar i denne henseende er dog først muligt fra det tidspunkt, hvor vi får kendskab til et konkret lovbrud. Hvis vi får kendskab til relevante lovbrud, vil vi omgående fjerne dette indhold.

Ansvar for links:

Vores hjemmeside indeholder links til eksterne websites fra tredjepartsudbydere, hvis indhold vi ingen indflydelse har på. Vi kan derfor heller ikke påtage os noget ansvar for disse eksterne indhold. Det er altid den respektive udbyder eller operatør, der er ansvarlig for indholdet på disse linkede sider. De eksterne links er blevet kontrolleret for evt. lovmæssige overtrædelser, da vi oprettede disse links. Der blev ikke fundet ulovligt indhold, da linket blev oprettet.  Det kan ikke kræves af os, at der konstant skal føres kontrol med eksterne links uden konkrete henvisninger til lovmæssige overtrædelser. Så snart vi bliver opmærksomme på juridiske overtrædelse vil vi straks at fjerne sådanne links.

Ophavsrettigheder:

Indholdet og arbejdet på disse hjemmesider, som er udarbejdet af operatøren af websitet, er underlagt tysk lovgivning om ophavsret. Kopiering, redigering, distribution og enhver form for brug, ud over hvad der er tilladt i henhold til ophavsretten, kræver en skriftlig tilladelse fra den respektive forfatter og/eller skaber. Downloads og kopier af denne hjemmeside er tilladt til privat brug, men ikke til kommercielt brug. For så vidt indholdet på denne side ikke er blevet skabt af operatøren, vil ophavsretten for tredjeparter blive respekteret. Især vil tredjepartsindhold blive identificeret som sådan. Skulle du ikke desto mindre blive opmærksom på en krænkelse af ophavsretten på dette websted, bedes du meddele os det med det samme. Efter anmeldelse af sådanne overtrædelser vil vi straks fjerne sådant indhold.