Indledning

Vi, dvs. MultiFit Tiernahrungs GmbH, er som operatør af online-tilbuddene ansvarlig for håndteringen af personlige data fra brugerne af online-tilbuddene. Du kan finde vores kontaktoplysninger i ”Om os” på online-tilbuddene. Den direkte kontakt i forhold til spørgsmål om håndtering af personlige data finder du i denne databeskyttelseserklæring.

Vi tager beskyttelsen af dit privatliv og dine private data meget alvorligt. Vi samler, lagrer og anvender kun dine personlige data i overensstemmelse med indholdet i denne databeskyttelseserklæring samt de relevante bestemmelser i databeskyttelseslovgivningen (DSGVO), specielt det europæiske databeskyttelsesdirektiv og de nationale databeskyttelsesbestemmelser.

Med denne databeskyttelseserklæring ønsker vi at oplyse dig om, i hvilket omfang og med hvilket formål personlige data bliver håndteret i forhold til brugen af online-tilbuddene.

Personlige data

Personlige data er oplysninger om en identificeret eller identificerbar virkelig person. Herunder hører alle oplysninger om din identitet som f.eks. dit navn, din email-adresse eller din postadresse. Oplysninger, der ikke kan sættes i forbindelse med dig (f.eks. statistiske oplysninger om antallet af brugere af online-tilbuddene) regnes derimod ikke som personlige oplysninger.

Grundlæggende kan du benytte vores online-tilbud, uden at din identitet bliver offentliggjort og uden at angive personlige data. I de tilfælde indsamler vi kun generelle oplysninger om dit besøg i online-tilbuddene. Imidlertid indsamler vi personlige data om dig i forbindelse med mange af de tjenester, vi tilbyder. Disse data bliver grundlæggende kun brugt til formål i forbindelse med vores online-tilbud, specielt bearbejdet i forhold til at stille den ønskede information til rådighed. Ved indsamlingen af personlige data er du kun forpligtet til at angive de data, som er absolut nødvendige. Derudover er det muligt at angive yderligere oplysninger, men det foregår så på frivillig basis. Vi oplyser altid, om det drejer sig om pligt-oplysninger eller frivillige oplysninger. Vi informerer om de konkrete detaljer i de pågældende afsnit i denne databeskyttelseserklæring.

Vi foretager ikke automatiserede beslutninger på basis af dine personlige data i forbindelse med brugen af vores online-tilbud.

Håndtering af personlige oplysninger

Vi opbevarer dine oplysninger på specielt beskyttede servere inden for den Europæiske Union. Disse servere bliver beskyttet mod tab, tilintetgørelse, adgang til, ændring eller viderebringelse af dine data vha. tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Kun et mindre antal autoriserede personer har adgang til dine data. De er ansvarlige for det tekniske, forretningsmæssige eller redaktionelle opsyn med serveren. På trods af regelmæssig kontrol er en fuldstændig beskyttelse mod alle farer dog ikke mulig.

Dine personlige data bliver overført vis internettet i krypteret form. Til dataoverførsel bruger vi en TLS-kryptering (Transport Layer Security).

Udlevering af personlige data til tredjeparter

Grundlæggende bruger vi kun dine personlige oplysninger til at levere de tjenester, som du har bedt om. For så vidt vi bruger eksterne tjenesteudbydere til at levere tjenester, vil disse kun have adgang til data, der er relevante i forhold til deres tjenesteydelse. Vha. tekniske og organisatoriske foranstaltninger sikrer vi overholdelse af retningslinjerne for databeskyttelse og forpligter også vores eksterne tjenesteudbydere til at gøre det samme.

Derudover udleverer vi aldrig data til tredjepart uden dit udtrykkelige samtykke, specielt i forhold til reklameformål. Udlevering af dine personlige data finder kun sted, hvis du har givet samtykke til dataudlevering, eller hvis vi er berettiget eller forpligtet til det på baggrund af lovmæssige bestemmelser og/eller forordninger fra myndigheder eller retsinstanser. Det kan mere konkret dreje sig om oplysninger i forbindelse med retsforfølgelse, til at imødegå farer eller til håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder.

Retsgrundlag for datahåndtering

For så vidt at vi har indhentet samtykke til håndtering af dine personlige data, gælder art. 6, afs. 1, lit. a) i DSGVO som retsgrundlag for datahåndteringen.

Hvis vi håndterer dine personlige data, fordi det er nødvendigt i forhold til at opfylde en kontrakt eller inden for rammerne af et kontraktlignende forhold med dig, gælder art. 6, afs. 1, lit. b) i DSGVO som retsgrundlag for datahåndtering.

Hvis vi håndterer dine personlige data for at opfylde en retslig forpligtelse, gælder art. 6, afs. 1, lit. c) i DSGVO som retsgrundlag for datahåndtering.

Endvidere kommer art. 6, afs. 1, lit. f) i DSGVO i betragtning som retsgrundlag for datahåndtering, hvis håndteringen af dine personlige data er nødvendig til beskyttelse af en berettiget interesse for vores virksomhed eller en tredjepart, og at dine interesser, grundlæggende rettigheder og grundlæggende frihed i den forbindelse ikke kræver beskyttelse af dine personlige data.

Inden for rammerne af denne databeskyttelseserklæring henviser vi til, på hvilket retsgrundlag håndteringen af dine personlige data er baseret.

Sletning af data og lagringsvarighed

Vi sletter eller spærrer grundlæggende dine personlige data, når formålet med lagringen ophører. Vi kan dog opretholde lagringen i længere tid, hvis det kræves af retslige retningslinjer, som vi skal leve op til, f.eks. mht. juridiske opbevarings- og dokumentationspligter. I et sådant tilfælde sletter eller spærrer vi dine personlige data efter afslutningen af sådanne retningslinjer.

Brug af vores online-tilbud

Oplysninger om din computer

Hver gang du får adgang til vores online-tilbud, indsamler vi uafhængigt af din registrering følgende oplysninger om din computer: din computers IP-adresse, din browsers forespørgsel samt tidspunktet for forespørgslen. Derudover bliver status for og den overførte datamængde i forbindelse med denne forespørgsel indsamlet. Vi indsamler også oplysninger om din browser og version af den samt om din computers styresystem. Ydermere registrerer vi fra hvilken webside adgangen til vores online-tilbud fandt sted. Din computers IP-adresse bliver derefter lagret i 7 dage, hvorefter den bliver slettet.

Vi bruger disse data til driften af online-tilbuddene, specielt i forhold til at finde og eliminere fejl, at se belastningen af online-tilbuddene og til at foretage tilpasninger og forbedringer. Det er også med disse formål for øje, at vi har vores berettigede interesse i datahåndtering i henhold til art 6, afs. 1, lit. F) i DSGVO, som er retsgrundlaget for denne håndtering.

Brug af cookies

Til vores online-tilbud bruger vi - som mange andre wesider - cookies. Cookies er små datafiler, der bliver lagret på din computer, og som lagrer bestemte indstillinger og data om udvekslingen mellem online-tilbuddene fra os i din browser. En cookie indeholder som regel navnet på det domæne, hvor fra cookie-filen blev sendt samt oplysninger om cookiens alder og et alfanumerisk identifikationstegn.

Cookies gør det muligt for os at genkende din computer og straks stille eventuelle forudindstillinger til rådighed. Cookies hjælper os til at forbedre online-tilbuddene og til at tilbyde dig en bedre og mere individuelt tilpasset service.  Her kan man også se vores berettigede interesse i art 6, afs. 1, lit. f) i DSGVO.

De cookies, som vi anvender er såkaldte session-cookies, som bliver slettet automatisk, efter browser-sessionen er afsluttet. I enkelte tilfælde bruger vi også cookies, der bliver lagret i længere tid, så der bliver taget højde for dine forudindstillinger og præferencer næste gang, du besøger vore online-tilbud.

De fleste browsere er indstillet til automatisk at acceptere cookies. Du kan dog også deaktivere lagring af cookies eller indstille din browser, så den giver dig besked, når der bliver sendt cookies. Derudover er det muligt at slette allerede lagrede cookies vha. af browserens indstillinger. Bemærk, at du muligvis kun kan bruge vores online-tilbud indskrænket eller måske slet ikke, hvis du afviser lagring af cookies eller sletter nødvendige cookies.

Teknisk nødvendige cookies

Mange cookies er teknisk nødvendige for at gøre det muligt for dig at bruge vores online-tilbud. Med disse cookies indsamler og lagrer vi følgende data:

-        Sprogindstillinger

-        Indholdet af bestillingssedlen (Gratisprøvebestilling)

 

Cookies gør det muligt for os at genkende din computer og straks stille eventuelle forudindstillinger til rådighed. Cookies hjælper os til at forbedre online-tilbuddet og til at tilbyde dig en bedre og mere brugervenlig service. Brugen af cookies er ydermere nødvendig for at gøre din brug af vores online-tilbud så let som muligt. Nogle funktioner kan vi kun tilbyde, hvis vi bruger cookies. Det drejer sig om søgning, kontaktformularen, anmeldelsesformularen til vores nyhedsbrev, registreringsformularen, formularen til gevinstspil, bestillinger, kundekontoen og indkøbskurven. Deraf følger også vores interesse i retsgrundlaget for datahåndtering vha. cookies i henhold til art. 6, afs. 1, lit. F i SSGVO.

Analyse-cookies

Derudover bruger vi også cookies på vores internetside, der gør det muligt at foretage en analyse af din brugeradfærd, såkaldte analyse-cookies. De data, vi indsamler vha. disse cookies, bliver anonymiseret, så det ikke længere er muligt at tilordne data til en bestemt bruger.

Analyse-cookies bruger vi til at forbedre og optimere kvaliteten og indholdet af vores online-tilbud samt til at teste og forbedre rækkevidden og søgbarheden af vores online-tilbud. Disse formål er samtidig begrundelsen for den berettigede interesse i forhold til retsgrundlaget for datahåndtering i henhold til art. 6, afs. 1, f i DSGVO.

Til analyse af brugeradfærd i forhold til de ovennævnte formål bruger vi de nedenfor nævnte programmer, som også, som før nævnt, bruger cookies.

Adobe Analytics

I tillæg til brugen af Google Analytics bruger vi også Adobe Analytics. Data bliver lagret i samme omfang og på samme måde som Google Analytics. Derved bliver data om brugeradfærd lagret, som f.eks. oprindelse og sidevisninger. Derudover bliver der også indsamlet data som f.eks. køn, fødselsår eller postnummer i anonymiseret form, uden at det er muligt at tilbageføre dem til din person. Kombinering af disse data med dine personlige data (navn og adresse) er ikke muligt. Derudover bliver din IP-adresse ikke håndteret af Adobe Systems; kun lagret i forkortet udgave. De indsamlede oplysninger bliver lagret af Adobe Systems inden for den Europæiske Union. Når du bruger denne webside accepterer du indsamling og lagring af de data, der er indsamlet om dig, af Adobe Systems på den ovenfor nævnte måde og til de ovenfor nævnte formål.

Nærmere oplysninger om Adobe Systems’ databeskyttelse samt databeskyttelseserklæringen findes under http://www.adobe.com/de/privacy.html. Du er også berettiget til at gøre indsigelse mod indsamlingen af brugsdata samt opstillingen af anonymiserede brugerprofiler (opt-out). Du kan forklare din indsigelse på Adobes opt-out webside. Du kan finde oplysninger om cookies’ funktion og opt-out mulighederne fra Adobe Analytics ved at følge dette link: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html

Brugen af Adobe Analytics blev testet af LDA i Bayern i 2013. Resultaterne af testen – anvendelsesmulighederne i overensstemmelse med databeskyttelsesregler blev bekræftet i undersøgelsesrapporten. Denne rapport fra LDA i Bayern er tilgængelig her: https://www.lda.bayern.de/media/info_adobe_analytics.pdf

Det er vores overbevisning, at p.gr.a. de indførte beskyttelsesforanstaltninger (anonymisering og indsigelsesmulighed) kan datahåndteringen til optimering af vores online-tilbud anses som berettiget interesse i datahåndtering i henhold til art. 6, afs. 1, lit. F)  i DSGVO.

Brug af Adobe Target

Lagringen af data i Adobe Target sker på samme måde; der gælder de samme betingelser som med Adobe Analytics (men omfanget af de lagrede data er væsentligt mindre).

Retargeting og remarketing

Ved Retargeting hhv. remarketing forstås teknologier, hvor brugere, som tidligere har besøgt en bestemt internetside, vil se passende reklame, selv efter de har forladt denne internetside. Til dette formål er det nødvendigt at kunne genkende internetbrugere udover sin egen internetside. Her bliver der brugt cookies fra de forskellige tjenesteudbydere, og derudover bliver tidligere brugeradfærd taget i betragtning. Når en bruger f.eks. ser på forskellige produkter, kan disse eller lignende produkter dukke op som reklame på andre internetsider. Det drejer sig om individualiseret reklame, der er tilpasset den enkelte bruger. Til denne individualiserede reklame er det ikke nødvendigt at identificere brugeren udover at kunne genkende vedkommende. De data, som vi bruger til retargeting hhv. remarketing bliver derfor ikke kombineret med andre data.

Vi bruger disse teknologier til skifte mellem annoncer på internettet. Vi benytter os af tredjepartsudbydere til disse skift mellem annoncer. Du kan få yderligere oplysninger om omfanget af og hvordan datahåndteringen foregår ved den enkelte udbyder, ligesom du også kan finde ud af, hvordan du kan gøre indsigelse overfor brugen af disse teknologier ved udbyderne. For så vidt som teknologien er baseret på brugen af cookies, kan du også slette disse cookies eller deaktivere lagringen af cookies i det hele taget.


QDivision                Databeskyttelsesbemærkninger         Opt-Out

Google                     Databeskyttelsesbemærkninger         Opt-Out

Facebook                Databeskyttelsesbemærkninger         Opt-Out

Adobe                      Databeskyttelsesbemærkninger        Opt-Out

Skift mellem reklame og kontrol af succesen med reklamer er derfor vores berettigede interesse mht. datahåndtering i henhold til art. 6, afs. 1, lit. f) i DSGVO.

Gennemførelse af bestillinger

Vi bruger kun dine personlige oplysninger ved bestillinger inden for vores virksomhed og forbundne selskaber samt i forbindelse med de virksomheder, der er delegeret til at gennemføre bestillinger.

Lagring dataudlevering ved bestillinger

Til gennemførelse af bestillinger arbejder vi sammen med forskellige virksomheder, der er ansvarlige for gennemførelse af betalinger logistik. Vi sørger for, at også disse partnere overholder de retslige bestemmelser i forbindelse med databeskyttelse. Vi giver dine adressedata (navn og adresse) videre til den transportvirksomhed, der leverer de varer, du har bestilt. Retsgrundlaget herfor er art. 6, afs. 1, lit. B) i DSGVO. Håndteringen af dine personlige data er nødvendig for, at vi kan opfylde kontrakten med dig.

Efter bestillingsproceduren giver vi din email-adresse til vores ordrebehandler, Episerver GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, som på vegne af os sender dig en e-mail om produktvurdering.

Data bliver lagret hos os så længe, som det er nødvendigt for at opfylde vores kontrakt. Derudover lagrer vi disse data for at opfylde forpligtelser udover kontrakten og på baggrund af handels- og skatteretslige dataforvaringsperioder i det lovmæssigt foreskrevne tidsrum. Denne dataforvaringsperiode er som regel 10 år til afslutningen af kalenderåret.

Gevinstspil

For at du kan deltage i gevinstspil, bruger vi personlige data som f.eks. din email-adresse eller dit telefonnummer. Angivelsen af disse data er nødvendig for at kunne underrette dig, hvis du vinder. For at  registrere dig til et gevinstspil bruger vi din tilladelse hertil fra håndteringen af dine personlige data. Retsgrundlaget for datahåndteringen hertil er art. 6, afs. 1 S. 1, lit. A) i DSGVO.

Kommunikation mit os

Du kan komme i kontakt med os på forskellige måder bl.a. gennem linket til kontaktformularen på vores online-tilbud.

Kontaktformular

Hvis du vil benytte dig af kontaktformularen på vores online-tilbud, registrerer vi de personlige data, som du angiver på kontaktformularen, specielt navn og email-adresse. Derudover lagrer vi IP-adressen og dato og tidspunkt for forespørgslen. Vi håndterer udelukkende de data, der bliver overført via kontaktformularen, til at besvare din forespørgsel eller anmodning.

Du kan selv bestemme, hvilke oplysninger du sender til os via kontaktformularen. Retsgrundlaget for håndtering af dine data består af din accept i henhold til art. 6, afs. 1, lit a) i DSGVO.

Efter vores håndtering af dit anliggende bliver dine data indledningsvis lagret, hvis der skulle være yderligere spørgsmål. Du kan altid forlange, at dine data bliver slettet, men ellers bliver de slettet, efter at dit anliggende er fuldstændig afklaret; lovmæssige opbevaringsforpligtelser forbliver uberørt.

Sociale medier

På vores online-tilbud kan du finde links til de sociale netværk Facebook og Instagram, karrierenetværket Xing samt YouTube. Disse links kan du genkende på udbydernes logoer.

Ved at klikke på disse links bliver de dertil hørende sociale medie-sider åbnet. Denne databeskyttelseserklæring gælder ikke for disse sider. Detaljer om de bestemmelser, der gælder for disse sider, kan du finde på hver enkelt udbyders databeskyttelseserklæring. Du kan finde dem her:

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Før du bruger disse links, bliver der ikke udleveret nogle personlige oplysninger til disse udbydere. Hvis du kontakter den ”linkede” side er grundlaget for datahåndteringen hos den specifikke udbyder.

Dine rettigheder og kontakt

Vi lægger stor vægt på at forklare håndteringen af dine personlige data så klart som muligt samt oplyse dig om dine rettigheder. Hvis du ønsker yderligere oplysninger eller at gøre brug af dine rettigheder, er du altid velkommen til at kontakte os, så vi kan tage os af dit anliggende.

Rettigheder for berørte personer

I forbindelse med håndteringen af dine personlige data har du omfattende rettigheder. For det første har du omfattende indsigtsret og kan i givet fald forlange ændringer og/eller sletning hhv. spærring af dine personlige data. Du kan også forlange indskrænkninger i håndteringen, og du har indsigelsesret. Med hensyn til de personlige data, som du har sendt, har du derudover ret til dataportabilitet.

Hvis du vil gøre dine rettigheder gældende og/eller ønsker yderligere oplysninger om dem, kan du henvende dig til vores kundeservice. Du kan også rette henvendelse til vores databeskyttelsesansvarlige.

Annullering af accept og indsigelse

En tidligere given accept fra dig kan til en hver tid annulleres med fremtidig virkning uden omkostninger for dig. Ved en annullering af accept bliver legitimiteten af datahåndteringen på baggrund af accepten op til annulleringen ikke berørt. Din kontakt i denne forbindelse er vores kundeservice og vores databeskyttelsesansvarlige.

Hvis håndteringen af dine personlige data ikke foregår på baggrund af din accept, men i stedet på baggrund af et andet retsgrundlag, kan du gøre indsigelse mod denne datahåndtering. Din indsigelse fører til en gennemgang og i givet fald til en afslutning af datahåndteringen. Du vil blive informeret om udfaldet af gennemgangen, og hvis datahåndteringen alligevel skal fortsættes, får du nærmere information om, hvorfor datahåndteringen er acceptabel.

Databeskyttelsesansvarlig og kontakt

Vi har udpeget en ekstern databeskyttelsesansvarlig, som hjælper os med databeskyttelsesretslige spørgsmål, og som du kan henvende dig til direkte. For spørgsmål angående vores behandling af personlige data eller yderligere oplysninger om databeskyttelsesretslige spørgsmål står vores databeskyttelsesansvarlige og hans team gerne til rådighed:

RA Dr. Sebastian Meyer, LL.M.
c/o BRANDI Rechtsanwälte
Adenauerplatz 1, 33602 Bielefeld
Telefon: 0521 / 96535-812
E-Mail: privacy@fressnapf.com

Hvis du ønsker at rette henvendelse til vores databeskyttelsesansvarlige personligt via e-mail, kan du skrive til denne mail-adresse: sebastian.meyer@brandi.net.

Klager

Hvis du er af den overbevisning, at vores håndtering af personlige data ikke sker i overensstemmelse med denne databeskyttelseserklæring eller gældende databeskyttelsesbestemmelser, kan du klage til vores databeskyttelsesansvarlige. Den databeskyttelsesansvarlige vil derefter gennemgå dit anliggende og informere dig om udfaldet af gennemgangen. Derudover kan du også klage til en tilsynsmyndighed.

Yderligere information og ændringer.

Links til andre websider

Vores online-tilbud kan indeholde links til andre websider. Disse forbindelser er som regel markeret som sådan. Vi har ingen indflydelse på, om de ”linkede” websider overholder gældende databeskyttelsesbestemmelser. Vi anbefaler derfor, at du også informerer dig om de andre websiders databeskyttelseserklæringer.

Ændringer til denne databeskyttelseserklæring

Status for denne databeskyttelseserklæring er indikeret af datoangivelsen (se nedenfor). Vi forbeholder os ret til på et hvilket som helst tidspunkt at foretage ændringer i denne databeskyttelseserklæring med gyldighed for fremtiden. En ændring sker især ved tekniske tilpasninger af online-tilbuddet eller ved ændringer i databeskyttelsesretslige krav. Den til enhver tid aktuelle version af databeskyttelseserklæringen er altid direkte tilgængelig via online-tilbuddet. Vi anbefaler, at du regelmæssigt informerer dig om ændringer til denne databeskyttelseserklæring.

Status for denne databeskytelseserklæring: Maj 2018